Styret i Norheimsund Indremisjon 2019

Leiar:
Eli Skåland Tveitane – tlf. 47308981, epost: est@bushsoft.com

Styremedlemmer:
Tore Skeie
Solveig Norheim
Ole Bjørn Kristensen
Jakob Bjørke

Varamedlemmer:
John-Sindre Sætrenes, 1. vara
Herdis Austevoll, 2. vara