Styret i Norheimsund Indremisjon 2019

Leiar:
Eli Skåland Tveitane – tlf. 47308981, epost: est@bushsoft.com

Styremedlemmer:
Tore Skeie (nestleiar)
Solveig Norheim (økonomiansvarleg)
Ole Bjørn Kristensen (skrivar)
Jakob Bjørke

Varamedlemmer:
John-Sindre Sætrenes, 1. vara
Herdis Austevoll, 2. vara