Øystese IM

KONTAKTINFORMASJON:

Leiar: Bent Inge Bentsen – tlf. 99210126, epost: bentingebe@hotmail.com

Organisasjonsnummer: 975 693 171

Kontonummer:
3530.25.17345 (SPV)
3633.61.59223 (Kjøkenkonto, SPV)

Postadresse:
Øystese Indremisjon
Postboks 41
5604 Øystese

Besøksadresse:
Øystese bedehus
Ingebrigt Vik-vegen 22
5610 Øystese