Husstyret for Norheimsund bedehus

Leiar:
Ole Håland, tlf. 97623246 – epost: olehaland@gmail.com

Styremedlemmer:
Steinar Flaten
May Oline Opsahl-Engen
Ingrid Selvik Undal

Varamedlemmer:
Arthur Strømme
Sissel Svåsand

Anders Sæleset er brannvernansvarleg

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Norheimsund bedehus. Finn du feil/ manglar kan du skrive dette inn i driftjournalen som heng på døra til vaskerommet i bedehuset.