Husstyret for Øystese bedehus

Leiar:
Vidar Stensletten Eik, tlf. 47632506 – epost: vidar.s.eik@gmail.com

Styremedlemmer:
Egil Gammelsæter
Erland Brennsæter

Brannvernansvarleg:
Franckie Mario Adrianaivo, tlf. 45009525

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Øystese bedehus. Finn du feil/ manglar kan du melde dette til leiar Vidar Stensletten Eik.