Husstyret for Øystese bedehus

Leiar:
Erland Brennsæter, tlf. 92289768 – epost: erbrenns@online.com

Styremedlemmer:
Harald Kjosås
Egil Gammelsæter

Egil Gammelsæter er brannvernansvarleg

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Øystese bedehus. Finn du feil/ manglar kan du melde dette til leiar Erland Brennsæter.