Husstyret for Øystese bedehus

Leiar:
Egil Gammelsæter, tlf. 95111221 – epost: bro.e.gill@gmail.com

Styremedlemmer:
Harald Kjosås
Erland Brennsæter

Brannvernansvarleg:
Franckie Mario Adrianaivo, tlf. 45009525

Husstyret har ansvar for teknisk drift og vedlikehald av Øystese bedehus. Finn du feil/ manglar kan du melde dette til leiar Erland Brennsæter.