Dugnadsvask i Norheimsund bedehus

Her finn du ei oversikt over dugnadsvask i Norheimsund bedehus. Takk til alle som er villige til å bruka av fritida si for å vaske! Det er eit viktig og nødvendig arbeid for at verksemda på bedehuset skal fungera, og det sparar indremisjonen for store utgifter. Vanleg vaskedag er tysdag og laurdag, men dette er fleksibelt, og kan tilpassast den enkelte sin ”timeplan”. Oversikt over dei faste aktivitetane i Norheimsund bedehus finn de her. Sjekk også arrangementplanen som du finn her. Dersom fleire ynskjer å vere med på dugnaden, så gje melding til leiar i husstyret, Ole Håland (tlf. 97623246/ epost: olehaland@gmail.com). Lukke til med arbeidet!

Vaskeliste:

25.01 31.01 Asgeir Norheim / Jostein Norheim
01.02 07.02 Kjellun og Leonard Norheim
08.02 14.02 Marit og Arthur Strømme
15.02 21.02 Dagmar og Olav Høyland
22.02 28.02 Ragnhild og Olav Helleve
01.03 07.03 Jostein Moldsvor / Inger Sofie
08.03 14.03 Eli og Øyvind Kleven
15.03 21.03 Solrun Leiren / Solveig Norheim
22.03 28.03 Kari og Sverre Skeie
29.03 04.04 Reidun og Vidar Grindheim
05.04 11.04 Ole Håland /Brit Gj. Voster
12.04 18.04 Sverre Lindøy / Herdis Austevoll
19.04    25.04 Sissel Svåsand og Kjell Strømme
26.04 02.05 Gerd og Bjarne Neteland
03.05 09.05 Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik
10.05 16.05 Ragnhild og Tore Skeie