Dugnadsvask i Norheimsund bedehus

Her finn du ei oversikt over dugnadsvask i Norheimsund bedehus. Takk til alle som er villige til å bruka av fritida si for å vaske! Det er eit viktig og nødvendig arbeid for at verksemda på bedehuset skal fungera, og det sparar indremisjonen for store utgifter. Vanleg vaskedag er tysdag og laurdag, men dette er fleksibelt, og kan tilpassast den enkelte sin ”timeplan”. Oversikt over dei faste aktivitetane i Norheimsund bedehus finn de her. Sjekk også arrangementplanen som du finn her. Dersom fleire ynskjer å vere med på dugnaden, så gje melding til leiar i husstyret, Ole Håland (tlf. 97623246/ epost: olehaland@gmail.com). Lukke til med arbeidet!

Vaskeliste:

29.04 – 05.05 Asgeir Norheim / Jostein Norheim
06.05 – 12.05 Kjellun og Leonard Norheim
13.05 – 26.05 Marit og Arthur Strømme / Turid og Helge Nordpoll
27.05 – 02.06 Dagmar og Olav Høyland
03.06 – 09.06 Ragnhild og Olav Helleve
10.06 – 16.06 Jostein Moldsvor / Johnny Knudsen
17.06 – 23.06 Eli og Øyvind Kleven
24.06 – 30.06 Solrun Leiren / Solveig Norheim
26.08 – 01.09 Kari og Sverre Skeie
02.09 – 08.09 Reidun og Vidar Grindheim
09.09 – 15.09 Ole Håland /Brit Gj. Voster
16.09 – 22.09 Sverre Lindøy / Herdis Austevoll
23.09 – 29.09 Sissel Svåsand og Kjell Strømme
30.09 – 06.10 Gerd og Bjarne Neteland
07.10 – 13.10 Ole Bjørn Kristensen / Vidar S. Eik
14.10 – 20.10 Ragnhild og Tore Skeie