Utleige av Øystese bedehus

Ta kontakt med:
Vidar Sangolt, epost: vsangolt@gmail.com – tlf. 92444897

Utleigetakstar for Øystese bedehus:
Storsal: kr. 1500,- pr. arrangement/ dag
Småsal: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Kjøken: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Kjellarlokale: kr. 1000,- pr. arrangement/ dag
Heile huset: kr. 2500,- pr. arrangement/ dag

Vasking blir fakturert i tillegg (etter timesats) dersom leigetakar ikkje vaskar sjølv.
Dette må avtalast på førehand.