Utleige av Øystese bedehus

Utleigetakstar for Øystese bedehus:
Storsal: kr. 1500,- pr. arrangement/ dag
Småsal: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Kjøken: kr. 500,- pr. arrangement/ dag
Kjellarlokale: kr. 1000,- pr. arrangement/ dag
Heile huset: kr. 2500,- pr. arrangement/ dag

Vasking blir fakturert i tillegg (etter timesats 400,- pr. time.) dersom leigetakar ikkje vaskar sjølv. Dette må avtalast på førehand.

Booking:
Vidar Sangolt, epost: vsangolt@gmail.com – tlf. 92444897

Utlån av nøklar og praktisk info:
Franckie Andrianaivo, epost: franckie.mario@gmail.com  – tlf. 45009525