Barnekoret Shine

Fyrstkommande mandag, 26. august er det oppstart for Shine! Det vert øving frå klokka 17.30, og alle som er 5 år i år, til og med 3.klasse er hjarteleg velkomne til å vera med. Ny dirigent er Esmee van der Linden.

Kvam Soul Children

Kvam Soul Children startar opp att også denne hausten. Nytt av året er øving på tysdagar klokka 17.30 – 18.15 i Norheimsund bedehus. Øving kvar veke, ikkje annakvar slik det var før. Nytt prosjekt i samarbeid med spelemannsprisvinnaren Naboen min. Meir informasjon kjem i løpet av hausten. Me kan no seia at det er eit innspelingsprosjekt som handlar om jul. Dette vert stas! Om Kvam Soul Children: • Koret er eit ganske nytt kor som vart starta hausten 2017. • Alderen på dei som er med er frå 4. klasse til og med 7. klasse. • Me ynskjer at koret skal ha ein link nedover til Shine, koret for dei frå 5 år til og med 3. klasse, og oppover til Norheimsund og Øystese ungdomskor som er for 8. klassingar og oppover. • Me deltek elles på samlingar i bedehusa i Norheimsund og Øystese, samt kyrkja. Somme gonger deltek me på konsertar, og korweekend saman med andre kor. • Koret følgjer skuleruta og har fri i alle skuleferiar. • Koret er tilslutta Soul Children – bevegelsen. • Dirigent er Nancy Karine E. Sangolt. Oppstart vert tysdag 27. august i Norheimsund bedehus. Velkomen til gamle og nye medlemmer.

Bønemøte i Øystese

Øystese Indremisjon startar no opp med bønemøte annankvar tysdag kl. 18.30 i småsalen i Øystese bedehus. Samlingane blir i alle partalsveker og startar tysdag 20. august. Her samlast me i bøn for bygdene våre, spesielle emne og for kvarandre. Vidar Stensletten Eik leier samlingane. Dersom du har spesielle bøneemne og ikkje kan møte, send ein SMS til han på tlf. 47632506. Velkomen til alle som vil 🙂 Datoar for hausten er: 20.08, 03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11 og 10.12.

Tru & Trening

Velkommen til nytt semester i T&T (Tru & Trening)! Samlingane i haust blir om lag annankvar tysdag kl. 18.15 – 19.30 i bedehuskjellaren. Dette blir då etter at Kvam Soul Children har hatt si øving. Me startar med litt leike-aktivitetar, har andakt og smågrupper. Datoane for T&T blir som følgjande: 27.august, 10.september, 24. september, 1. oktober, 15. oktober, 29.oktober, 12.november, 26.november og 3. desember. Årsavgift kr. 150,- kan betalast inn på kontonummer 3530.20.63050. Deltakarane får ei handbok med kapittel som høyrer til andaktane der ein kan lesa, gjera oppgåver og øva på bibelvers. Gjerne saman med ein vaksen heime. Boka er fin å ha med på samlingane. Velkomne! Helsing leiarane; Kjell, Geir Johnny, Hans og Mirjam.

Oppstart for ungdomskoret!

Mandag 26. august startar Norheimsund & Øystese Ungdomskor opp att med øving i Norheimsund bedehus kl. 19.30. Det vert også dette året øving annankvar gong i Norheimsund og Øystese. Semesterplan finn du her. Velkomen til nye og gamle songarar!

Sendefest for familien Klyve

I august 2019 reiser familien Klyve til Kenya. Dei skal vere utsendingar for NLM i Aust-Afrika fram til august 2021. Gaute og Anna Mette skal mellom anna arbeida som lærarar ved den norske skulen i Nairobi. 2. pinsedag (10. juni) kl. 17.00 er alle velkomne til sendefest i Øystese bedehus! Andakt v/ Morten Torsvik. Kaffi og kaker.

Bli med på forsamlingstur til Fitjadalen sundag 26. mai kl. 11.00

Ta med familie og vener og bli med på forsamlingstur! Oppmøte på «Blekeld» i Fitjadalen kl. 11.00. Ta med grillmat, kaffimat og noko å sitja på. Samling med song og andakt. Aktivitetar for store og små. Køyr gjerne i lag på grunn av begrensa kapasitet på parkeringsplass.
Velkomen! Arr.: Øystese Indremisjon og Norheimsund Indremisjon

Sundagstreff med besøk frå Bibelskolen Fjellhaug

5. mai kl. 11.00 er det klart for nytt Sundagstreff i Øystese bedehus. Kontaktlærar på TeFT Utland ved Bibelskolen Fjellhaug, Heidrun Nes, talar. Ei gruppe elevar frå Fjellhaug deltek med vitnesbyrd og misjonsinfo. Det blir som vanleg mykje song og musikk, kollekt, barnesamling og enkel servering etterpå. Velkomen!