Påskeinfo frå NIM og ØIM

Alle møte og arrangement i Norheimsund bedehus og Øystese bedehus er avlyste på ubestemt tid pga. Covid-19. I går kom dei nye tiltaka om at arrangement som ikkje kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem personar, vil vere forbudt til og med 15. juni. Dette betyr at det blir liten aktivitet i bedehusa våre no i vår.

Fleire kyrkjer og bedehus tilbyr digitale sendingar dei neste dagane. Øystese Indremisjon sender «Påsketreff» frå Øystese bedehus skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag, alle dagar kl. 11.00 på facebook og YouTube.

IMS har samla nokre ressursar du kan ha nytte av. Sjå her.

Ellers kan me anbefale påskealbumet til vårt eige ungdomskor. Det finn du på YouTube, Tidal eller Spotify.

Norheimsund Indremisjon og Øystese Indremisjon ynskjer alle ei velsigna påskehøgtid!

Påskehelsing frå Norheimsund Indremisjon

Underlege veker! Bygder og byar er meir eller mindre nedstengde. Smittevernreglane skal hindra i at Korona-smitten breier seg. Det er fint! Men korleis har me det når alt vert annleis? Det sosiale livet vert sterkt redusert både for deg og meg, og for dei som bur på institusjonar. Heldigvis gjev telefonen og andre kommunikasjonsformer oss høve til å halda kontakten. Les påskehelsing frå Norheimsund Indremisjon her.

Ny podcast på bedehusweb.no

Bedehusweb.no har fått ny podcast. Vegen til denne finn du i hovudmenyen. Her vil det bli lagt ut ulike opptak av talar frå møta i Norheimsund bedehus og Øystese bedehus. Først ut er Ole Bjørn Kristensen sine 40 opplesingar frå boka «De som så Ham» av Jostein Ørum. Dette er god påskelytting! Den gamle podcasten finn du framleis i menyen til høgre. God lytting 🙂

KVA NO?

Brått vart alt omsnudd sist torsdag; skular, barnehagar og enkelte arbeidsplassar vart stengde. Ungdommar kjem heim frå studiestader. Mange har heimkontor anten det er i karantene etter reise eller fordi det vart beste løysing. Alle store arrangement vart brått slutt. AVLYST eller utsett inntil vidare, som er eit tøyeleg omgrep! Litt surrealistisk. Dette har me ikkje prøvd før, men dette kan me sikkert få til! Så, kva no når indremisjonen ikkje kan organisera samlingar for små eller store?
Min første tanke var: Kva kan dette brukast til?
På skulen har me brått lært oss nye verktøy på data for gruppesamling og prat.
Her er nokre forslag:
På www.bedehusweb.no er det litt av kvart å utforska:
– bibelord for dagen
– tilbod om forbøn
– podcast med talar frå Romerbrevet og Efesarbrevet. Her kjem det kanskje meir etter kvart.

For familiar kan det vera aktuelt å laga minisamlingar heime rundt bibelforteljing og bevegelsessongar, evt finna bibelfilmsnuttar på nettet. Chris Duwe har direktesendt «søndagsskule» kvar dag kl. 12.00 (frå komande veke kan det bli kl 13.00, og er anbefalt av Tro og Medier).
Treng nokon noko nytt oppbyggeleg å lesa, kan eg opna i bedehuset ein avtalt dag, slik at folk kan henta i hylla. Berre gje meg beskjed.

Så kan me også bidra for andre som treng det:
Ta ein telefon til dei som sit åleine (eller gå ein tur med to meters avstand?)

Kanskje treng nokon at me handlar for dei?
Og ikkje minst: be for kvarandre, for bygdane våre, landet, verda, dei sjuke og utfordringane som etter kvart kjem også i fattige land som ikkje får hjelpepakkar frå styresmaktene.
Norges kristne råd inviterer til å samlast til felles bøn for folk og land søndag 22. mars. Bli gjerne med på det. Sjå ressursar på https://norgeskristnerad.no/.
Kjøp gjerne «De som så ham – 40 påskebetraktninger» av Jostein Ørum til en god pris på ark.no. Bestill hjemlevering eller klikk&hent i din ARK-butik, eller Haugenbok.no Utruleg flott bok i fastetida!
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Frå Ef.6

Helsing NIM-styret v/ Eli Tveitane